2024.4.11 14:51
Olvasási idő 2:06

Menedékjogi kérelmek elbírálásáról és biztonságosabb határátlépésről szóló migrációs és menekültügyi paktumot fogadott el az EP

UROPE EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ MIGRÁCIÓ

Az Európai Parlament elfogadta az uniós migrációs és menekültügyi politikát megreformáló jogszabályjavaslatokat. A rendeletek alkalmazása várhatóan két év múlva kezdődik meg.

Az Európai Parlament (EP) a szerdai, Brüsszelben tartott plenáris ülésén elfogadta az európai uniós migrációs és menekültügyi paktum reformjáról szóló új rendelet összes jogalkotási fejezetét.

Szolidaritás és közös felelősségvállalás

A döntés értelmében a migrációs nyomásnak kitett uniós országok segítséget fognak kapni a többi tagállamtól. A tagállamok által nyújtott támogatás formája lehet menedékkérők átvétele saját területükre, pénzügyi hozzájárulás a fogadáshoz vagy operatív és szakmai támogatás nyújtása. Az új paktummal az úgynevezett dublini szabályok is módosulnak, amelyek eddig meghatározták, hogy melyik uniós tagállam felelős a nemzetközi védelem iránti kérelmek feldolgozásáért.

Forrás Christopher Furlong/Getty Images

A válsághelyzetek kezelése

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott közlemény szerint a válság- és vis maior helyzetek kezeléséről szóló rendelet az érkezők számának hirtelen megemelkedése esetére vezet be új mechanizmust. Így a harmadik országok állampolgárainak rendkívüli beáramlásával szembesülő tagállamok is megfelelő támogatásra és szolidaritásra számíthatnak.

Az új szabályok azokra a helyzetekre is kiterjednek, amikor valamely harmadik ország vagy ártó szándékú nem állami szereplő eszközként próbálja felhasználni a migránsokat az EU destabilizálására.

A harmadik országbeli állampolgárok előszűrése a külső határokon

A jövőben előszűrési eljárásnak fognak alávetni minden olyan személyt, aki nem felel meg az Unióba való belépés feltételeinek. A legfeljebb hét napig tartó eljárásnak része lesz a személyazonosság megállapítása, a biometrikus adatok felvétele, valamint az egészségügyi és biztonsági ellenőrzés. A tagállamoknak továbbá független ellenőrzési mechanizmust kell létrehozniuk annak biztosítására, hogy az alapvető jogok az eljárás egésze során érvényesüljenek.

Gyorsabb menekültügyi eljárások

A fentiek mellett új közös eljárás jön létre, hogy az Unió egészében egységes legyen a nemzetközi védelem megadásának és visszavonásának az elbírálása. A jövőben a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb feldolgozására lesz szükség az EU külső határain, így a tagállamoknak szigorúbb határidőkkel kell majd számolniuk a megalapozatlan és elfogadhatatlan kérelmek elutasítására.

Forrás Matt Cardy/Getty Images

Az Eurodac-rendelet

Az Unióba való beutazás feltételeit nem teljesítők adatait – többek között az ujjnyomatokat és hatéves kor felett az arcképmásokat – a hatóságok egy megújított Eurodac-adatbázisban fogják tárolni. Az adatbázis annak rögzítését is lehetővé teszi, ha valaki veszélyt jelent az Unión belüli biztonságra, fellépése erőszakos, vagy fegyvert visel.

Kvalifikációs szabályok

Az EP a menekültstátusz vagy a kiegészítő védelmet biztosító jogállás elismerésére, valamint a védelmet élvezőket megillető jogokra vonatkozó új, Unió-szerte egységes szabályokat is jóváhagyta. Ezek értelmében a tagállamok az EU Menekültügyi Ügynökségétől kapott információk alapján a kérelmek elbírálásakor kötelesek lesznek figyelembe venni a származási ország helyzetét, valamint rendszeresen felülvizsgálni az adott személy jogállását. A védelemért folyamodóknak a kérelem elbírálásáért felelős vagy a számukra védelmet nyújtó tagállamban kell tartózkodniuk.

A menedékkérők befogadása

A tagállamoknak egyenértékű befogadási normákat kell alkalmazniuk például a menedékkérők elszállásolása, iskoláztatása és egészségügyi ellátása terén. Emellett a menedékért folyamodóknak legkésőbb a kérelmük nyilvántartásba vételét követő hat hónapon belül biztosítaniuk kell a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Az új szabályok kiterjednek majd az őrizetre vonatkozó feltételekre és a szabad mozgás korlátozására is, hogy elejét lehessen venni a menedékkérők Unión belüli továbbutazásának.

Forrás Pierre Crom/Getty Images

Biztonságos és jogszerű beutazás Európába

Az áttelepítésről és humanitárius befogadásról szóló új uniós keret értelmében a tagállamok önkéntes alapon fogják kivenni a részüket az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala által elismert harmadik országbeli menekültek befogadásából, akik jogszerű, szervezett és biztonságos módon érkeznek az Unió területére.

A következő lépések

Miután a Tanács hivatalosan is elfogadta a jogszabálycsomagot, az az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követően hatályba lép. A rendeletek alkalmazása várhatóan két év múlva kezdődik meg.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja keretében valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.