Felhasználási feltételek

Refresher

Felhasználási feltételek


I. A felhasználási feltételek tartalma
A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Refresher (www.refresher.hu) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Refresher.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Refresher.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás
formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely
Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal
és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen
Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat
részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

Bármely, a Refresher.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a
Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett
szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és
szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a különféle, fiatalabb olvasóközönséget
érdeklő témákról, így különösen, de nem kizárólagosan: közélet, politika, divat,
gasztronómia, technológia, mobil, gaming, film, tudomány, egészség, edzés kérdésekhez
kapcsolódó sokszínű témakörökben.

2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik
személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele;
szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen
(deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; stb.

3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő
szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein
belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy
körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Refresher.hu bármely tartalmi elemét bármikor
előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését,
tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy
egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek
minősülnek.

III. A szolgáltatás főbb részei
A regisztráció
1. A szolgáltatás egyes elemei (pl. applikáció) csak regisztrációval vehetők igénybe. A
regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan
kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem
megfelelő formátumban adja meg az adatokat, a regisztráció újra kezdődik
mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már
létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges
 feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek és az
Egyedi Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri.
2. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található kód
megérkezésével, és a belépési oldalra történnő bemásolásával jön létre.
3. A Felhasználó a Refresher regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a
regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a
Szolgáltatás(rész) megszűnésével, valamint az adatkezelési tájékoztatásokban
rögzített egyéb esetekben.
4. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook vagy Google regisztrációval, illetve
Apple ID-val, a regisztráció a Facebook Connect, Google Connect vagy Apple ID
szolgáltatás igénybevételével is lehetséges. Ebben az esetben a regisztrációhoz
szükséges adatok Szolgáltató által történő ellenőrzésének lehetőségét, és az adatok
átadását a külső szolgáltatónál kell engedélyezni az ott részletezettek szerint. A
regisztráció szükséges feltétele ebben az esetben is annak megerősítése, hogy
Felhasználó a jelen Szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri.
5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a
regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden,
esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe
ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

IV. Az egyes szolgáltatások
1. Cikkek továbbküldése
A Weboldalon található írásokat, cikkeket az adott aloldal felső harmadában található
boríték ikon segítségével bármely Felhasználó az általa ismert e-mail címek
tulajdonosainak figyelmébe ajánlhatja. Egy automatizmus a nevek és e-mail címek beírását
követően a cikk URL-jét tartalmazó levelet küld a címzettnek.

2. A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat
bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel
megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások;
programajánlók; tesztek; értékelések; stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói
tartalom).

A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik,
illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos,
körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák
közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és
tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom
megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.

A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független,
gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó
jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

3. Applikáció
A Refresher saját applikációval is rendelkezik, mely oldalra a belépés és az ott közzétett
tartalmak olvasása kizárólag regisztrációt követően lehetséges.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen
Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a
Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt
eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű
működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a
 
3. Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró
olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre
történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel
vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

4. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató
linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon
teheti meg:

Refresher.hu www.refresher.hu
aloldal közvetlen (deep) linkje

5. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Refresher.hu oldaláról,
azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját
(leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a
Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást
(közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá:

Minden, amit eddig tudunk a Sárkányok Háza második évadáról
https://refresher.hu/81-Minden-amit-eddig-tudunk-a-Sarkanyok-Haza-masodik-evadarol

Október 24-én lezárult az HBO Trónok Harca-előzménysorozatának első évada. A
fogadtatása vegyes, de azért valljuk be, mindenki kíváncsi rá, innen hova tart majd a
sztori. Összeszedtük, milyen infóink vannak eddig a folytatásról.
Forrás: Refresher.hu www.refresher.hu

Vagy:

Minden, amit eddig tudunk a Sárkányok Háza második évadáról

A nézők közül sokaknak nem tetszett az epizódok felépítése, de abban megegyezhetünk,
hogy az utolsó rész után szinte mindenki kíváncsi rá, mikor és hogyan folytatódik az HBO
sikersorozata. A Refresher összeszedte a válaszokat a legfontosabb kérdésekre.

Forrás: Refresher.hu
https://refresher.hu/81-Minden-amit-eddig-tudunk-a-Sarkanyok-Haza-masodik-evadarol

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben
történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a
jogsértés megszüntetésére.

5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és
a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett
használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy
jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a
Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy
Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben
más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. Felelősség
1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás
ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás
keretében elérhető valamennyi tartalmat is pontosságáért, megbízhatóságáért,
hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató
semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az
 
Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen
eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy
programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is
tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal
vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket
haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek,
illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és
azok tartalmát nem ellenőrzi.

3. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett
tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával
összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem,
illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben
harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben
bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató
által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt,
vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes
magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

VII. Adatvédelem
1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Central Médiacsoport Zrt. Adatkezelési
Tájékoztatója és az Egyedi Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.
 
Budapest, 2024. március 1.